Επωνυμία: NEGLETEK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
    Διακριτικός Τίτλος: NEGLETEK
    Νομική Μορφή: ΙΚΕ
    Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 162342003000
    Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801732444
    Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18Α 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Εταιρικό Κεφάλαιο: €1.000,00

    Στοιχεία διαχείρισης / εκπροσώπων:
    ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και της ΟΥΡΑΝΙΑ, 
    κάτοικος ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
    επί της οδού ΡΟΔΩΝ, αρ. 8-10, Τ.Κ. 17121, 
    κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ 011884 Τ.Α ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 
    κάτοχος Α.Φ.Μ. 142838477, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ.

    Στοιχεία μελών / εταίρων:
    ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και της ΟΥΡΑΝΙΑ,
    κάτοικος ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΡΟΔΩΝ, αρ. 8-10, ΤΚ 17121, 
    κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ 011884, Α.Φ.Μ. 142838477, 
    ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) [email protected], υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, 
    ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 1.000,00 X (100%) ευρώ 
    έλαβε 1.000 X (100%) μερίδια